Levenscyclus van tripsen

Het begrijpen van de levenscyclus van tripsen is cruciaal voor effectieve bestrijding en beheersing. De levenscyclus bestaat uit verschillende stadia, elk met unieke kenmerken en gedragingen.

 1. Ei: Vrouwelijke tripsen leggen hun eieren meestal in plantenweefsels, zoals bladeren of bloemknoppen.
 2. Larve: Uit de eieren komen larven tevoorschijn. Ze voeden zich met plantenweefsel en sap door kleine openingen in de plant te prikken en het sap op te zuigen.
 3. Prepop: Het prepopstadium is een korte overgangsfase tussen het larvale stadium en het popstadium. Tijdens deze fase stoppen de larven met eten en zoeken ze naar een geschikte plek om te verpoppen.
 4. Pop: Nadat de larven voldoende gegroeid zijn, verpoppen ze zich. De pop is het stadium waarin de larve zich transformeert tot een volwassen trips.
 5. Volwassen stadium/adult: Uit de pop komt de volwassen trips tevoorschijn. Ze kunnen zich voortplanten en leggen opnieuw eieren om de cyclus voort te zetten.

Het begrijpen van deze levenscyclus is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve bestrijdingsstrategieën. Door de levenscyclus van tripsen te kennen, kunnen de juiste maatregelen op het juiste moment worden genomen om de populatie te beheersen en schade aan gewassen te minimaliseren.

Neem contact op
PheroThrip 2.0™

Feromonen

Feromoon voor Tripsen (Thysanoptera)

Vangplaten

Vallen

Opties voor het monitoren van plaaginsecten met SemeonPro® feromonen

Naturalis® L

Gewasbeschermingsmiddelen

Biologische insecticide voor bestrijding van trips, kas - & tabakswittevlieg, spint - & tomatengalmijt

ThripsLok®

Hulpstoffen

Middel van natuurlijke peptiden voor het lokken van tripsen

Tripsen Bestrijden en Monitoren

Het is belangrijk om tripsen te beheersen om gewasschade te minimaliseren. Dit kan worden bereikt door signalering en/of monitoring met behulp van feromonen (PheroThrip) , geïntegreerde plaagbestrijding en het gebruik van geschikte bestrijdingsmaatregelen wanneer dat nodig is.

Bestrijdingsstrategie

Monitoring

Het signaleren en monitoren van trips is een belangrijk onderdeel van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) om de populatie en de schade die deze insecten aanrichten te beheersen. Hier zijn enkele methoden die worden gebruikt voor het signaleren en monitoren van trips:

 • Visuele inspectie
 • Kloppen en schudden
 • Blauwe en/of gele vangplaten

Werkwijze

Voor het signaleren van de plaag van de trips adulten adviseren we:

 • 10 HortiPro vangplaten met PheroThrip™ per hectare.
 • Direct na het planten inzetten om de eerste tripsen waar te nemen.

Voor monitoring (volgen populatie ontwikkeling):

 • 20 HortiPro vangplaten met PheroThrip™ feromonen per hectare.

Voor intensieve monitoring:

 • meer dan 100 HortiPro vangplaten met PheroThrip™ feromonen per hectare.

Werking

Insect-pathogene schimmels, zoals Beauveria bassiana schimmels w.o. Naturalis®-L, spelen een belangrijke rol bij de biologische bestrijding van trips en andere insectenplagen. Deze schimmels zijn gespecialiseerd in het infecteren en doden van insecten en worden vaak gebruikt als een milieuvriendelijke en duurzame benadering van plaagbeheersing.

De werking van deze schimmels bij de bestrijding van trips omvat:

 • Infectie
 • Penetratie
 • Ziekteverwekkende activiteit
 • Uitbreiding van de schimmel

HortiPro heeft een effectieve Beauveria bassiana onder de naam Naturalis®-L, en een feromoon PheroThrip™ voor de bestrijding van trips in meerdere stadia. Neem contact met ons op voor een advies op maat.