Levencyclus van tabakswittevlieg

Het begrijpen van de levenscyclus van de Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) is cruciaal voor effectieve bestrijding en gewasbescherming. De complexe levenscyclus varieert met temperatuur, vochtigheid en gastheerplant en omvat:

 1. Ei: Vrouwtjes leggen eieren onder bladeren, die na enkele dagen tot weken uitkomen.
 2. Nimfen: Jonge wittevliegen doorlopen vier nimfenstadia, beginnend als mobiele ‘crawlers’ en eindigend als stationaire voeders.
 3. Puparium of pop: Wittevliegen ondergaan een metamorfose en bereiden zich voor op volwassenheid.
 4. Volwassene: Volwassen wittevliegen vliegen tussen planten om te voeden en zich voort te planten.

De volledige levenscyclus kan variëren van 2-3 weken tot langer, afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn verschillende biotypen van Bemisia tabaci met variërende biologie, gastheervoorkeur en insecticideresistentie.

Neem contact op
Vangplaten

Vallen

Opties voor het monitoren van plaaginsecten met SemeonPro® feromonen

Naturalis® L

Gewasbeschermingsmiddelen

Biologische insecticide voor bestrijding van trips, kas - & tabakswittevlieg, spint - & tomatengalmijt

Bestrijden van Bemisia Tabaci

Het monitoren van de Tabakswittevlieg is essentieel voor effectieve bestrijding. Met het monitoringsferomoon PheroBem™ van HortiPro kan tijdig inzicht in de plaagontwikkeling worden verkregen, wat leidt tot een voorsprong in de bestrijding en het beperken van schade.

Biologische bestrijding, met behulp van natuurlijke vijanden en biologische insecticiden zoals Naturalis L van HortiPro, speelt een cruciale rol in het verminderen van wittevliegpopulaties.

Andere bestrijdingsmethoden, zoals chemische bestrijding en geïntegreerde plaagbeheersing (IPM), moeten zorgvuldig worden overwogen en alleen worden ingezet wanneer nodig. Een effectieve bestrijding vereist een geïntegreerde aanpak en grondige kennis van de plaag.

Bemisia Tabaci bestrijden

Bestrijdingsstrategie

Monitoring

 • Voor het signaleren van de plaag adviseren we 10 gele HortiPro vangplaten met PheroBem™ feromoon per ha.
 • Voor monitoring (het volgen van de populatie ontwikkeling) adviseren we 20 gele HortiPro vangplaten met PheroBem™ feromoon per ha.
 • Voor intensieve monitoring adviseren we meer dan 100 gele HortiPro vangplaten met PheroBem™ feromoon per ha.

Werkwijze

 1. Gebruik gele HortiPro vangplaten of vergelijkbaar (met een 14 millimeter gat in het midden), bij voorkeur zonder bedrukking en rasters.
 2. Steek de PheroBem-dispenser tot aan het dopje in het 14 millimeter gat.
 3. Verdeel de platen gelijkmatig over de oppervlakte van de kas.
 4. Bij plaatsing boven het gewas de vangplaten aan de rollertrap linten nieten.
 5. Indien er niet gewerkt wordt met rollertraps dan de vangplaten aan de kaspoten hangen m.b.v. een magneethaak.
 6. De vangplaten dienen maximaal 30 centimeter boven het gewas te hangen.

Werking

De tabakswittevliegen blijven plakken aan de gele vangplaten. Vervang de vangplaat als deze vol is. De PheroBem™ feromonen gaan 6-8 weken mee, dit is afhankelijk van het weer/seizoen. De dispensers kunnen met de handen aangeraakt worden.