Levencyclus van spint

Spint of spintmijten, ook bekend als Tetranychidae, zijn kleine spinachtigen die veel voorkomen op planten en aanzienlijke schade kunnen aanrichten, vooral onder kasomstandigheden. De levenscyclus van de spintmijt kan worden verdeeld in verschillende stadia:

 1. Ei: De levenscyclus van een spintmijt begint als een ei. Het vrouwtje legt haar eieren aan de onderzijde van bladeren. Deze eieren zijn meestal rond en zeer klein, maar zichtbaar met een loep.
 2. Larve: Na een paar dagen komen de eieren uit en verschijnen de larven. Dit zijn zeer kleine, zespotige organismen die beginnen te voeden met het plantensap. In deze fase beginnen ze schade aan de plant te veroorzaken.
 3. Protonimf: Na de larvale fase vervellen de spintmijten naar de protonimf-fase, waarin ze acht poten hebben. Ze stoppen met eten om te vervellen en beginnen dan weer te eten zodra ze hun nieuwe huid hebben.
 4. Deutonimf: Na de protonimf komt de spintmijt in de deutonimf-fase, een verder ontwikkeld maar nog steeds juveniel stadium. De spintmijten blijven zich voeden en groeien.
 5. Adult: Na de deutonimffase vervellen de spintmijten voor de laatste keer en bereiken ze het volwassen stadium. Volwassen spintmijten kunnen zich voortplanten. De mannetjes zijn meestal kleiner dan de vrouwtjes en hebben een meer puntige achterkant.

De tijd die nodig is om de volledige levenscyclus te doorlopen varieert met de omgevingstemperatuur en vochtigheid; onder optimale omstandigheden (warm en droog) kan het slechts een week duren. Dit betekent dat er in gunstige omstandigheden meerdere generaties per seizoen kunnen voorkomen, wat de plaag moeilijk te beheersen maakt.

Neem contact op
Naturalis® L

Gewasbeschermingsmiddelen

Biologische insecticide voor bestrijding van trips, kas - & tabakswittevlieg, spint - & tomatengalmijt

Heliosol®

Hulpstoffen

Biologische uitvloeier met onmiddellijke hechting

Bestrijden van spint

Biologische bestrijding van spintmijten (Tetranychus urticae) is een milieuvriendelijke aanpak die de nadruk legt op natuurlijke methoden en het gebruik van natuurlijke vijanden van de spintmijten. Hier zijn enkele biologische strategieën om spintmijten effectief te bestrijden:

 1. Behandeling met Naturalis® L, een biologische insecticide op basis van Beauveria bassiana. (stam ATCC74040):
  In veel gevallen adviseren we dit samen met Heliosol®te spuiten, een uitvloeier op basis van dennenhars. (alcoholterpeen) Beide middelen hebben een toelating en staan op de inputlijst van SKAL. Lees wel voor gebruik de instructies op het etiket.
 2. Gebruik van Roofmijten:
  Dit is een van de meest effectieve biologische bestrijdingsmethoden van spint mijten. Roofmijten zoals Phytoseiulus persimilis, Phytoseiulus persimilis pest in first systeem, Neoseiulus californicus, Typhlodromalus limonicus, Euseius ovalis en Amblyseius andersoni zijn natuurlijke vijanden van spintmijten. Deze roofmijten voeden zich met alle spintmijten stadiums, ook de eieren en kunnen helpen hun populatie onder controle te houden.
 3. Feltiella acarisug:
  ook wel bekend als de spintgalmug, heeft larven die zich voeden met diverse soorten spint, zoals spintmijt en anjerspint, terwijl volwassenen zich voeden met stuifmeel en nectar. Ze zijn actief tijdens koud en donker weer, zoals in de lente en herfst. Wat betreft de bestrijding: vrouwelijke galmuggen hebben een uitstekend vermogen om spint hotspots te lokaliseren om hun eitjes te leggen. Een enkel vrouwtje kan gedurende haar hele leven meer dan 100 eitjes leggen. Zodra de larven uitkomen, beginnen ze hun prooi onmiddellijk leeg te zuigen. Een enkele larve kan in elk ontwikkelingsstadium tot 30 spintmijten verorberen, inclusief die in diapauze zijn.
 4. Inzetten van Lieveheersbeestjes: Bepaalde soorten lieveheersbeestjes, zoals Stethorus punctillum, zijn predatoren van spintmijten en kunnen worden ingezet om hun populaties te verminderen.
 5. Toepassen van Gaasvliegen predatoren: De larven van sommige gaasvliegen zoals Chrysoperla carnea en Micromus angulatus eten spintmijten en kunnen worden gebruikt als deel van een biologisch bestrijdingsprogramma.
 6. Bevorderen van Natuurlijke Habitat:
  Het creëren van een gunstige omgeving voor de natuurlijke vijanden van spintmijten door het planten van bloemen en kruiden kan helpen hun populaties te ondersteunen en te verhogen. Dit helpt bij het in standhouden van een natuurlijk evenwicht in de tuin of kas.
 7. Water / vocht nevel:
  Regelmatig afspoelen van planten met een nevel of waterstraal kan helpen om spintmijten fysiek te verwijderen. Dit is vooral effectief in de vroege stadia van een aantasting.
 8. Gebruik van selectieve biologische Insecticiden:
  Natuurlijke producten zoals Neemolie, Pyrethrine, of polysachariden, insecticide zepen kunnen helpen bij het bestrijden van spintmijten zonder schade toe te brengen aan hun natuurlijke vijanden. Deze moeten echter met zorg worden gebruikt, aangezien sommige natuurlijke insecticiden ook nuttige insecten kunnen schaden als ze niet correct worden toegepast. Raadpleeg een adviseur mocht er geen ervaring zijn met dit type middelen
 9. Verminderen van Stressfactoren voor Planten:
  Gezonde, stressvrije planten zijn minder vatbaar voor spintaantastingen. Zorg voor voldoende water, voedingsstoffen en goede groeiomstandigheden om planten weerbaarder te maken tegen plagen.

Door deze biologische methoden toe te passen, kun je de populatie spintmijten op een natuurlijke manier beheersen en de noodzaak voor chemische bestrijdingsmiddelen verminderen.

rode spintmijt

Spintmijt algemeen

Spint, ook bekend als spintmijten, zijn kleine spinachtige plagen die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan planten door het zuigen van plantensappen, wat leidt tot vergeling, vervorming en afsterven van bladeren. Er zijn verschillende soorten spint, waaronder kas-, fruitspint en anjerspint. Hun levenscyclus omvat ei, larve, nimf en volwassen stadia, en onder gunstige omstandigheden kan hun populatie snel groeien.

Biologische bestrijding is een milieuvriendelijke aanpak die gebruikmaakt van natuurlijke vijanden zoals roofmijten, spintgalmuggen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Andere methoden zijn onder meer het creëren van een gunstige omgeving voor natuurlijke vijanden, het regelmatig afspoelen van planten, en het gebruik van selectieve biologische insecticiden. Het verminderen van stressfactoren voor planten kan ook helpen bij het voorkomen van spintaantastingen. Deze biologische methoden helpen de populatie spintmijten op natuurlijke wijze te beheersen en verminderen de noodzaak voor chemische bestrijdingsmiddelen.