Echte meeldauw: ziektekenmerken

Echte meeldauw is herkenbaar aan verschillende kenmerken:

  1. De schimmel verspreidt zich via sporen die door de wind worden meegevoerd en groeit dan op het oppervlak van de plant wanneer de omstandigheden gunstig zijn, bijvoorbeeld bij overmatig vocht en slechte luchtcirculatie.
  2. De schimmel voedt zich met de voedingsstoffen van de plant, wat resulteert in verzwakking van de plant en verminderde groei en opbrengst.
  3. Naarmate de schimmel groeit, kan deze de bladeren, stengels en vruchten van de plant bedekken, wat leidt tot verminderde fotosynthese en uiteindelijk de dood van de plant.

De impact van deze ziekte voor telers is aanzienlijk en kan leiden tot verminderde marktwaarde van het gewas en verhoogde vatbaarheid voor andere ziekten en plagen.

Neem contact op
AQ10®

Gewasbeschermingsmiddelen

Biofungicide tegen echte meeldauw.

Voordelen van meeldauw bestrijden met AQ10

  • Zowel preventieve alsook curatieve werking.
  • Mild voor het gewas en nuttige insecten.
  • Nagenoeg geen resistentie mogelijk.
  • Vrij van MRL en residu.
  • Geen wachttijden.
  • Staat op Skal inputlijst.

Voor meer informatie, zie ook AQ10 en Helioterpen Film productbrochures en neem bij vragen of voor een goed advies contact met ons op.

Bestrijding van Meeldauw

Bestrijden van meeldauw

Monitoring

Voortdurende observatie van gewassen voor vroege detectie van de ziekte maakt een tijdige interventie mogelijk, beperkt de verspreiding, en minimaliseert de impact.

Werkwijze

Een basisprincipe in ziektemanagement is preventie. Dit omvat het gebruik van resistente variëteiten, geschikte gewasrotatie, en het vermijden van gunstige omstandigheden voor de ziekte. Biologische methoden, zoals het gebruik van antagonistische organismen zoals AQ10, kunnen bijdragen aan het onderdrukken van echte meeldauw zonder de schadelijke milieueffecten van chemische behandelingen.

Werking

AQ10 staat bekend om zijn vermogen om echte meeldauw zowel curatief alsook preventief te bestrijden. Het bevat nuttige micro-organismen die specifiek gericht zijn op de meeldauw schimmel, waardoor deze effectief wordt onderdrukt zonder schadelijke chemicaliën te gebruiken. Dit maakt AQ10 tot een veilige en duurzame keuze voor tuinders en boeren.

Bij het bestrijden van echte meeldauw in aardbeien en glasgroenten, kan de combinatie van de biofungicide AQ10 met de hechter/uitvloeier Helioterpen Film leiden tot een aanzienlijke verbetering in de bestrijding van echte meeldauw en de algehele gezondheid van uw gewassen.