De levenscyclus van de Delia radicum

Delia radicum, beter bekend als de koolvlieg, is typerend voor veel vliegensoorten en bestaat uit vier belangrijke stadia.

 1. Ei: Het proces begint wanneer vrouwelijke koolvliegen hun eieren, ongeveer 100 per vlieg, in de grond leggen dichtbij kruisbloemige planten, vooral koolgewassen. Deze eieren zijn klein en wit van kleur. Binnen enkele dagen komen de eieren uit als de temperatuur in de bodem (op 5-8 cm diepte) boven de 15°C komt.
 2. Larve: Na het uitkomen voeden de larven, die eruitzien als kleine witte maden, zich met de wortels van de plant. Dit is het stadium waarin de grootste schade aan de planten wordt veroorzaakt, omdat de wortels letterlijk worden aangevreten. De larven doorlopen verschillende ‘instar’-fasen waarin ze groeien. Dit larvale stadium duurt enkele weken.
 3. Pop: Na het voltooien van hun larvale stadia, verpoppen de larven zich in de grond. In dit stadium ondergaan ze een metamorfose om zich te transformeren van een larve naar een volwassen vlieg. De pop is meestal bruin en kan, afhankelijk van de temperatuur en andere omgevingsfactoren, enkele weken tot maanden in deze staat blijven. De pop overwintert in de grond en is 4 tot 8 mm lang.
 4. Volwassen vlieg: Uit de pop komt de volwassen koolvlieg tevoorschijn. Zodra ze uit hun poppenhuls zijn, zijn de vliegen klaar om te paren en het proces opnieuw te beginnen. De volwassen vliegen voeden zich met nectar en leven meestal maar een paar weken.

Factoren zoals temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van geschikte waardplanten kunnen de duur en timing van elk stadium van de levenscyclus beïnvloeden. Het begrijpen van deze levenscyclus is cruciaal voor het effectief beheersen en bestrijden van deze plaag, vooral in onbedekte teelten.

Neem contact op
Vangplaten

Vallen

Opties voor het monitoren van plaaginsecten met SemeonPro® feromonen

PheroRadicum™

Feromonen

Feromoon voor Koolvlieg (Delia radicum)

PheroPole™

Vallen

Speciale vangpaal voor SemeonPro® feromoondispensers voor buitentoepassingen

Koolvlieg bestrijden en monitoren

Het tijdig signaleren van de koolvlieg is cruciaal voor een effectieve aanpak. Met de HortiPro monitoringstechniek en producten wordt de vlieg in het beginstadium al aangetrokken en waargenomen. Voor het signaleren van de koolvlieg adviseren we de PheroPole™ in te zetten met PheroRadicum™ feromoondispensers. Deze moeten wekelijks worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de koolvlieg.

Toepassing en Bestrijdingsstrategie

Voor het effectief bestrijden van de koolvlieg, is het belangrijk om de juiste strategieën en methoden toe te passen. Hier zijn enkele aanbevolen toepassingen en strategieën:

Akkerbouw

Voor het signaleren van de koolvlieg in de akkerbouw adviseren we:

 • Het plaatsen van 6 witte vangplaten of lijmpalen met 2 PheroRadicum™ feromoondispensers.
 • Per perceel aan 2 tegenover elkaar staande zijden 3 Pheropole™ lijmpalen te plaatsen.
 • Deze wekelijks controleren op de aanwezigheid van de koolvlieg.

Onder Glas (bijv. Radijs)

Voor het volgen van de populatieontwikkeling onder glas adviseren we:

 • Het plaatsen van 20 witte vangplaten of 20 lijmpalen met daarin 2 PheroRadicum™ feromoondispensers per ha.
 • Deze 1x per week controleren op de aanwezigheid van de koolvliegen.
 • Het tijdig vervangen van de vervuilde vangplaten of lijmpalen.
 • Het wekelijks neerzetten van schone vangplaten of lijmpalen.

Intensieve Monitoring

 • Plaats witte rollertraps in de kas.
 • Verdeel 25–100 witte vangplaten met PheroRadicum™ feromoondispensers per ha.
 • Zorg ervoor dat het dopje op de dispenser blijft zitten.
 • Houd rekening met de duurwerking van het PheroRadicum™ feromoon, die 6-8 weken is, maar in warme periodes kan teruglopen naar 4-6 weken.
 • Start voor het planten of zaaien met het plaatsen van de feromoonvallen.
 • Overweeg voor een natuurlijke bestrijding het spuiten van aaltjes (Steinernema spp.) op de bodem om de larven aan te tasten.
 • Neem contact op met uw adviseur voor een effectieve strategie en Integrated Crop Management (ICM).