Levencyclus Trialeurodes vaporariorum

De levenscyclus van de kaswittevlieg, (Trialeurodes vaporariorum), is een proces dat bestaat uit verschillende fasen en die volledig kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, met name temperatuur en luchtvochtigheid. Hier volgt een algemene beschrijving van de levenscyclus:

  1. Ei: Het vrouwtje legt eieren aan de onderkant van de bladeren. Deze eieren zijn ovaal van vorm en aanvankelijk geelachtig van kleur, maar veranderen later naar een donkerder tint. De incubatietijd kan variëren van enkele dagen tot twee weken, afhankelijk van de temperatuur.
  2. Nimf: Na het uitkomen van de eieren, verschijnt het eerste stadium nimfen, ook bekend als ‘crawlers’. Ze zijn mobiel en zoeken naar een geschikte plek om zich te voeden. Zodra ze zich vestigen, verankeren ze zich aan de plant en beginnen ze plantensap te zuigen. De nimfen doorlopen vervolgens drie verdere vervellingsstadia, waarbij ze groter en minder mobiel worden.
  3. Puparium: In het laatste nimfstadium ontwikkelen ze zich tot een puparium, een niet-voedende rustfase waarin de metamorfose plaatsvindt. In deze fase transformeren ze van een onvolwassen insect naar een volwassen wittevlieg.
  4. Adult: Uit het puparium komt de volwassen wittevlieg, met vleugels en de mogelijkheid om te vliegen en zich voort te planten. Volwassen wittevliegen zijn in staat om zich snel voort te planten, vooral in warme en vochtige klimaten, wat kan leiden tot snelle populatiegroei.

De gehele levenscyclus van de kaswittevlieg kan binnen een maand voltooid zijn onder optimale omstandigheden. Dit betekent dat er meerdere generaties per jaar kunnen zijn, wat de bestrijding ervan bemoeilijkt. Het begrijpen van deze levenscyclus is cruciaal voor de timing van bestrijdingsmaatregelen in de tuinbouw.

Neem contact op
Vangplaten

Vallen

Opties voor het monitoren van plaaginsecten met SemeonPro® feromonen

Naturalis® L

Gewasbeschermingsmiddelen

Biologische insecticide voor bestrijding van trips, kas - & tabakswittevlieg, spint - & tomatengalmijt

PheroDes™

Feromonen

Feromoon kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)

Bestrijdingsmethode voor kaswittevlieg

Er zijn verschillende methoden om de kaswittevlieg te bestrijden:

  1. Cultuurmaatregelen: Deze omvatten het verwijderen van besmette planten of plantendelen en het inzetten van hygiënemaatregelen om verspreiding te voorkomen.
  2. Biologische bestrijding: Natuurlijke vijanden zoals de roofmijt Amblyseius swirskii of de sluipwesp Encarsia formosa worden ingezet om wittevliegpopulaties te onderdrukken. Deze methode is milieuvriendelijk en duurzaam. HortiPro heeft een biologische insecticide in het programma, namelijk Naturalis L. Dit is een insect-pathogene schimmel, (Beauvaria bassiana), die een toelating heeft voor veel gewassen en insecten. Hieronder valt ook de Kaswittevlieg. In combinatie met de biologische uitvloeiers Heliosol en/of Helioterpen Film, heeft u een sterk correctiemiddel in handen, die zeer mild is voor de ingezette natuurlijke vijanden.
  3. Chemische Bestrijding: Insecticiden kunnen effectief zijn, maar de wittevliegen kunnen snel resistentie ontwikkelen. Daarom moet deze methode met zorg en vaak in afwisseling met andere middelen gebruikt worden.
  4. Vangplaten met feromonen: Deze vallen trekken witte vliegen aan door feromonen of door de gele kleur waarop ze afkomen, waardoor de volwassen vliegen worden gevangen. HortiPro heeft een speciaal systeem ontwikkeld met het feromoon PheroDes™ voor de vroegtijdige monitoring van kaswittevlieg.
  5. Resistentieveredeling: Het ontwikkelen en gebruiken van plantenrassen die resistent zijn tegen kaswittevlieg is een langetermijnstrategie die kan helpen de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Geïntegreerde bestrijdingsstrategie

Voor de meest effectieve bestrijding is een geïntegreerde aanpak nodig, waarbij preventie, signalering en de combinatie van bovenstaande methoden essentieel zijn. Dit houdt in dat tuinders regelmatig hun gewassen inspecteren op tekenen van infectie, en dat ze actie ondernemen zodra deze worden gedetecteerd. De bestrijding van kaswittevlieg vereist aandacht voor detail en een proactieve benadering om de schade te minimaliseren en de oogst te beschermen.