Levenscyclus van Duponchelia Fovealis

De Duponchelia fovealis, ook wel bekend als de Europese moerasvlinder, heeft een interessante en complexe levenscyclus. Hier is een overzicht van de verschillende fasen van de levenscyclus van deze plaag:

 1. Ei: Het vrouwtje legt eieren, voornamelijk aan de onderzijde van bladeren of direct op het substraat, afhankelijk van de plantsoort en omgevingsomstandigheden. De eieren zijn klein en roomkleurig.
 2. Larve: Na het uitkomen van het ei gaat de larve meteen voeden. In het begin is deze transparant en nauwelijks zichtbaar, maar naarmate de larve groeit, wordt deze groenachtig tot bruin van kleur. De larve doorloopt verschillende stadia, waarbij ze zich voedt met het plantenweefsel. Dit kan leiden tot duidelijke schadesymptomen, zoals gaten in de bladeren en de aanwezigheid van spinsels.
 3. Pop: Na volledige groei verpopt de larve zich. Dit kan plaatsvinden in de grond of direct op de plant, afhankelijk van de omgevingsfactoren. De pop is aanvankelijk groen, maar verandert van kleur naarmate de transformatie vordert.
 4. Adult: Uit de pop komt een volwassen mot tevoorschijn. De volwassen Duponchelia fovealis heeft een bruine kleur en is actief tijdens de schemering. Vrouwtjes beginnen al snel na het uitkomen met het leggen van eieren, waarmee de cyclus opnieuw begint.

Het begrijpen van de levenscyclus van de Duponchelia fovealis is cruciaal voor het effectief beheersen en bestrijden van deze plaag in kweekomgevingen. Door de verschillende stadia en hun kenmerken te kennen, kunt u de aanwezigheid van deze mot tijdig detecteren en passende maatregelen nemen om de schade aan uw gewassen te minimaliseren. Het is een voortdurende strijd, maar met de juiste kennis en strategieën kunt u de Duponchelia mot succesvol bestrijden.

Neem contact op
PheroDup™

Feromonen

Feromoon voor de Duponchelia mot (Duponchelia fovealis)

SemeonPro® Deltatrap

Vallen

Val voor vlinders en motten

Lepinox® Plus

Gewasbeschermingsmiddelen

Biologisch bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van rupsen

Duponchelia Mot bestrijden en monitoren

Tijdige waarneming is cruciaal: hoe eerder u de aanwezigheid van de Duponchelia opmerkt, hoe effectiever uw bestrijdingsstrategieën zullen zijn. Monitoringstechnieken zijn hierin onmisbaar. Door de mot tijdig te detecteren, kunt u met diverse methoden en middelen ingrijpen voordat de plaag zich verspreidt.

Het niet alleen opmerken, maar ook optimaal bestrijden van deze motten, in combinatie met geavanceerde strategieën, zorgt ervoor dat uw gewassen beschermd blijven tegen deze schadelijke insecten. Uiteindelijk draait het allemaal om preventie en het beperken van schade.

Bestrijdingsstrategie

Monitoring

Voor het signaleren van de Duponchelia mot adviseren we:

 • 10 HortiPro deltavallen met PheroDup™ feromoon per ha voor monitoring.
 • 20 HortiPro deltavallen met PheroDup™ feromoon per ha voor volgen populatie ontwikkeling.
 • Meer dan 25 HortiPro deltavallen met PheroDup™ feromoon per ha voor intensieve monitoring.

Werkwijze

 • Plaats de feromonen in een HortiPro deltaval.
 • Plaats de dispenser in de lijmbodem. (boor een gaatje van 14 millimeter in de lijmbodem)
 • Verdeel de deltavallen strategisch (gelijkmatig) over de kas oppervlakte.
 • Plaats in de groente teelt de deltavallen laag bij de grond of 50 cm boven de teelt goot.
 • Hang de deltavallen voor sierteelt aan een magneethaak aan de kaspoot 20 centimeter boven de bloemen (gerbera) of in andere siergewassen aan de kaspoot 20 centimeter boven het gewas.

Werking

De HortiPro deltaval heeft aan beide kanten een klep. Door de luchtstroom verdeelt het feromoon zich beter door de ruimte. De lijmbodem in de deltatrap zal afhankelijk van de druk van de motten eens per drie á vier maanden vervangen moeten worden. Bij een hoge plaagdruk is dit één keer per maand.

Belangrijk is dat de dode motten één keer per week van de lijmbodem verwijderd worden. Andere duponchelia motten associëren de geur van dode motten met gevaar.

HortiPro heeft een effectieve Bt onder de naam Lepinox Plus voor de bestrijding van de Duponchelia mot. Voor een goed strategie en ICM neem contact met ons op.