Neem contact op
BlocCade®

Overige

Bedekking van snoeiwonden om penetratie van schimmels en taksterfte te voorkomen.

 

Ziekteontwikkeling Botryosphaeria

Botryosphaeria penetreert de boom via wonden en veroorzaakt necrose en houtafbraak. Symptomen omvatten kankervorming, bladverkleuring en vaak een uitstroming van gom uit de geïnfecteerde delen. Naarmate de ziekte vordert, worden de takken misvormd en wordt de voedings- en waterstroom verstoord, wat leidt tot verdorring en uiteindelijke dood van de aangetaste delen.

Snoeiwondbehandeling

Het beheer van snoeiwonden en andere fysieke schade is essentieel om het risico op infectie te minimaliseren. BlocCade speelt hier een vitale rol door een beschermende barrière te bieden tegen de invasie van sporen en de directe blootstelling van wonden aan pathogenen te voorkomen.

BlocCade tegen infectie van Botryosphaeria

Bestrijden van Botryosphaeria

BlocCade is ontworpen als een afdekking tegen pathogene infiltratie via wonden op appelbomen. Het product dient niet alleen als een mechanische barrière, maar bevordert ook een omgeving die gunstig is voor de natuurlijke herstelprocessen van de boom. Het gebruik van BlocCade, samen met andere bestrijdingsmaatregelen zoals het gebruik van goedgekeurde fungiciden, juiste snoeipraktijken en het verwijderen van besmet materiaal, kan een integraal onderdeel vormen van een holistische strategie tegen Bot canker. Onderzoek van DLV Plant heeft aangetoond dat het gebruik van BlocCade gelijkwaardig of beter is dan het gebruik van fungiciden. Voortdurend onderzoek en ontwikkeling in verbeterde formuleringen en beheersstrategieën zullen de basis vormen voor toekomstige successen in de duurzame teelt van appels en de beperking van de impact van destructieve ziekten zoals Bot canker.