Witte vlieg in Poinsettia

Zowel tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) – als kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) kan in poinsettia (Euphorbia pulcherrima) voor grote problemen zorgen. Ze veroorzaken forse cosmetische schade wat problemen geeft in de verhandelbaarheid. Daarnaast worden ook de eisen voor export strenger en strenger.

Met nuttige insecten en selectief werkende insecticiden vallen goede resultaten te behalen. Het is dan wel zaak zo schoon mogelijk te beginnen met schoon uitgangsmateriaal dat geen residuen van lang nawerkende chemische gewasbeschermingsmiddelen bevat. De teelt van poinsettia is al relatief kort en wanneer de opbouw van een populatie nuttigen door de nawerking van deze middelen ook nog eens afgeremd wordt is het erg moeilijk het gewas op een geïntegreerde wijze schoon te houden.

Naturalis L productfoto

Witte vlieg bestrijden met Naturalis®-L

Gelukkig hebben we ook Naturalis®-L ter beschikking. Naturalis®-L, met als werkzame stof de insectparasitaire schimmel Beauveria bassiana, stam ATCC 74040, is een bijzonder effectief en selectief middel tegen zowel tabaks- en kaswittevlieg. Naturalis®-L is goed te combineren met nuttige insecten en kan dus zo de nuttige insecten prima ondersteunen.

Het is wel van belang tijdig met Naturalis®-L te starten. Naturalis®-L is een contactmiddel. De witte vliegen (eieren, larven en adulten) zullen dus geraakt moeten worden. Als de planten te groot worden wordt de rakingskans uiteraard kleiner. De toepassing van Naturalis®-L dient dan ook uitgevoerd te worden voordat de planten elkaar raken. (zie foto boven)

Verhoog de effectiviteit van witte vlieg bestrijding

Om het contact te bevorderen adviseren wij om een goede uitvloeier of uitvloeier/ hechter toe te voegen. Onze ervaringen met Heliosol® en Helioterpen® film zijn bijzonder goed. In 2019 is door Vertify (v.h. Proeftuin Zwaagdijk) een proef uitgevoerd waarin de combinatie van Naturalis®-Lmet Heliosol een effectiviteit liet zien van meer dan 94% (Zie grafiek).

Proef Bemisia tabaci in Poinsettia