De beheersing van trips blijft in veel gewassen een hele kluif. Het tijdig signaleren en het volgen (monitoren) van de ontwikkeling van de aanwezige populatie tripsen geeft tools om op het juiste moment en op de juiste manier deze schadelijke insecten aan te pakken. Door het tripsferomoon, PheroThrip™ 2.0, in een blauwe of gele vangplaat te plaatsen zijn we in staat om heel vroeg al de eerste tripsen te signaleren. Er kunnen dan dus meteen maatregelen genomen worden, zoals; het uitzetten van natuurlijke vijanden, het toepassen van natuurlijke producten als insect parasitaire nematoden of insect parasitaire schimmels. Een andere mogelijkheid is het gebruikmaken van selectieve chemische middelen.

Door gedurende een langere periode (minimaal 6 – 8 weken) goed te monitoren kunnen we ook zien wat de populatieontwikkeling van de tripsen is én of de eerder genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Zonodig kan er dan bijgestuurd worden.

Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met de PheroThrip™2.0 in de teelten van o.a. anthurium, snijhortensia’s, chrysanten en paprika’s.

PheroThrip™2.0 is een niet-selectief tripsferomoon waarmee verschillende soorten tripsen gelokt worden. Op vangplaten met een PheroThrip-dispenser vangen we zowel Califronische trips (Frankliniella occidentalis), pepertrips (Thrips parvispinus), Echinotrips (Echinothrips americanus), tabacstrips (Thrips tabaci) alsook de Japanse bloementrips (Thrips setosus). Daarbij komt nog eens dat we naast de mannelijke ook de vrouwelijke tripsen lokken. PheroThrip™2.0 heeft een werkingsduur van maar liefst 6 – 8 weken. PheroThrip™2.0 is één van de nieuwe feromonen uit de SemeonPro™ feromonen lijn van HortiPro.

SemeonPro feromonen
Trips monitoren met PheroThrip™2.0
Naturalis L productfoto

Een selectief trips middel dat naast de nuttige insecten prima tegen tripsen ingezet kan worden is Naturalis-L®. Naturalis-L® is een entomopathogene schimmel (Beauveria bassiana-stam ATCC 74040) die werkt op alle ontwikkelingsstadia van trips. De schimmel begint te werken wanneer de sporen in contact komen met het te bestrijden insect. De sporen van de schimmel ontkiemen op de opperhuid van het insect en er worden schimmeldraden gevormd. Deze schimmeldraden penetreren de huid van het insect. Tijdens dit proces worden enzymen geproduceerd die voor een versneld afbraakproces van de huid zorgen, waardoor de penetratie van de huid vergemakkelijkt wordt.

Naturalis-L® infecteert trips in alle ontwikkelingsstadia van ei tot adulten en is daardoor een effectief middel voor de bestrijding van trips. Naturalis-L® dient in een dosering van 1,5 liter per ha in een blok van 3 bespuitingen met een week interval te worden toegepast. Het is zaak de Naturalis-L® daar te krijgen waar de tripsen zich ophouden. Hierbij kan een goed uitvloeier een flinke meerwaarde hebben.

Heliosol® is zo’n uitvloeier en is volledig natuurlijk op basis van terpenen afkomstig uit dennenhars. Heliosol® zorgt voor een goede verdeling van de Naturalis-L® in en op het gewas waardoor schadelijke insecten, zoals tripsen, optimaal geraakt kunnen worden. In veel gevallen scoort deze residuvrije combinatie zelfs beter dan de gangbare chemie.

Tripsen lokken

Om de rakingskans nog verder te vergroten kunnen we aan de bovengenoemde combinatie nog ThripsLok™ toe te voegen. ThripsLok™ is een vloeibaar lokmiddel om tripsen uit hun schuilplaats te lokken. Door ThripsLok™ toe te voegen aan de spuitoplossing worden de tripsen beweeglijker en zijn ze makkelijker te raken. ThripsLok™ is een volledig organische lokstof opgebouwd uit natuurlijke peptiden. Zodra ThripsLok™ opgedroogd is er ook geen werking meer. ThripsLok™ heeft geen negatief effect op nuttige insecten, is MRL-vrij en geeft geen zichtbaar residu op het gewas. ThripsLok™ kan niet worden gebruikt in zachtfruit.

Heliosol productfoto
ThripsLok productfoto

Indien er geen ervaring is met 1 van de producten is het verstandig om eerst een proefbespuiting uit te voeren voordat men volvelds gaat spuiten. Aarzel niet om contact op te nemen of advies aan te vragen.

SemeonPro feromonen