PheroPlutella™, ontwikkeld door HortiPro, is een specifiek feromoon dat ontworpen is om zowel mannelijke als vrouwelijke koolmotten te lokken. Dit feromoon imiteert de geuren die de motten in de natuur gebruiken om te communiceren, wat de motten effectief naar de vangplaat toe lokt. Verder kunnen na het vaststellen dat de eerste motten zijn gevangen, passende bestrijdingsmethoden worden ingezet. Afhankelijk van de toelating in het gewas, adviseren wij bespuitingen met Lepinox Plus (Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki). Zo kan PheroPlutella™ niet alleen worden ingezet voor vroegtijdige detectie en beheersing van de koolmotplaag, maar ook in combinatie met bestrijdingsmiddelen.

Beheersen van Koolmotten met PheroPlutella™

PheroPlutella™, ontwikkeld door HortiPro, speelt een cruciale rol bij het signaleren, monitoren en beheersen van het aantal koolmotten in uw gewas. Dankzij dit ingenieus ontworpen feromoon, kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke koolmotten effectief worden gelokt en gecontroleerd. Het correct en consequent toepassen van dit innovatieve product, in combinatie met onze aanbevolen monitoringstrategieën, kan aanzienlijk bijdragen aan de gezondheid en productiviteit van uw gewassen.

Echter, elke situatie is uniek en kan aanvullende strategieën en aanpassingen vereisen. Voor specifieker advies op maat, nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons team. Met onze kennis en ervaring staan we klaar om u te begeleiden naar het beheersen van de koolmot plaag in uw gewas.

Koolmot bestrijden